ONZE VISIE

 

Stichting Salland Zoemt wil het weer laten zoemen van de insecten in Salland. Door de natuur te laten verruigen en verrommelen, het aanleggen van natuurtuinen en het aanplanten van opgaand hout, trachten wij, samen met andere partijen, dat doel te verwezenlijken.

Commissie van Botanisch Advies

 

Deze onafhankelijke adviesgroep bestaat uit botanische deskundigen die Stichting Salland Zoemt ondersteunt in haar werkzaamheden.

Tips voor het planten van bomen

 

Naast dat wij als Salland Zoemt graag leren en ervaring op doen, beschikken wij ook over de nodige kennis en die delen wij graag met jou!

"Inspireren, enthousiasmeren en van elkaar leren..."
Stichting Salland Zoemt - Natuurbescherming in Salland.

Waterberging Aver Heino

 

Waterberging Aver Heino, ontwikkelt zich tot een schitterend, kruidenrijk rustgebied voor insecten en andere diersoorten.

Zaaiende Salland Zoemers

 

In het vroege voorjaar van 2020, zaaiden Duurzaam Heino en Salland Zoemt op een aantal plekken in Salland inheemse wildmengsels.

Ecologisch bermbeheer

 

Naast het toekennen van nieuwe functies aan wegbermen en taluds, blijkt een passend maaibeleid beloftevol tegen de stikstofcrisis. 

Salland Zoemt is een stichting met een groene visie. Het is haar doel om de biodiversiteit in Salland te versterken.

Salland Zoemt is ook te vinden op andere media platformen...

Focus op Vlinders

 

Deze onderafdeling van Stichting Salland Zoemt zet zich actief in voor het behoud van vlinders en hun habitat in Salland.